Vloženo: 04.06.2024
Datum události:
06.06.2024

Hezký den,
informujeme Vás, že dne 6. 6. 2024 proběhne v domech Na Krocínce 41 - 45 odečet elektřiny a plynu,
viz oznámení vyvěšená na vstupních dveřích do domů.

S pozdravem, představenstvo BD Krocínka.

Vloženo: 08.05.2024
Datum události:
14.05.2024

Vážení členové, informujeme vás, že PVK a.s. oznámila omezení dodávky - snížení tlaku v horních patrech od úterý 14. 5. 2024 22:00hod do středy 15. 5. 2024 6:00hod (viz příloha). Oznámení je vyvěšené na vstupních dveřích do domů již od 1. 5. 2024. S pozdravem, představenstvo BD Krocínka.

Vloženo: 29.04.2024
Datum události:
29.04.2024

Vážení sousedé, do poštovních schránek jsem vám dali
„Vyúčtování záloh za služby a energie za druhé pololetí roku 2023“, podepsanou kopii laskavě vraťte zpět do poštovní schránky družstva, která je v domě č.p. 445/41. V případě přeplatku laskavě zkontrolujte uvedené číslo bankovního účtu, na který Vám bude přeplatek vyplacen. Číslování bytů je nově provedeno v souladu s číslováním jednotek zapsaných v katastru nemovitostí.
Vaše případné dotazy k vyúčtování můžete zaslat na email: bdkrocinka@seznam.cz

Vloženo: 19.04.2024
Datum události:
22.04.2024

Vážení členové,
dovolujeme si Vám připomenout termín provedení periodické revize spalinových cest, kterou bude provádět firma Kominictví Jan Měšťan dne 22. 4. 2024 mezi 8.00 – 16.00 hodinou.
Žádáme Vás o zpřístupnění bytu, aby mohla být revize provedena.
Na konkrétním čase, kdy revize proběhne, je možné se domluvit přímo s panem Měšťanem na telefonním kontaktu 776 372 808.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem, představenstvo BD Krocínka

Vloženo: 22.12.2023
Datum události:
22.12.2023

Hezký den, vážení sousedé,

k rozúčtování spotřeby vody mezi jednotky je třeba provést pravidelný kontrolní odečet bytových vodoměrů k 31. 12. 2023.
Žádáme Vás proto o zapsání stavu bytového vodoměru na seznam vyvěšený na vstupních dveřích do domu. Pokud na svátky odjíždíte a stav vodoměru se již nezmění, můžete zapsat stav i dříve, než 31. 12. 2023 (seznamy budou vyvěšeny od pátku 22. 12. 2023). Je také možnost stav bytového vodoměru vyfotit a fotografii poslat na email: bdkrocinka@seznam.cz

Vloženo: 06.12.2022
Datum události:
14.12.2022

Hezký den, vážení sousedé.

Informujeme vás, že ve středu 14. 12. 2022 v době od 9.00 do 15.00 hodin bude PVK a.s. provádět opravu vodoměrné soustavy v domě Na Krocínce č.p. 446/43. Připravte se tedy na to, že v této době bude nezbytné uzavřít hlavní uzávěr vody do objektu a delší dobu nepoteče voda v celém domě. Po opětovném spuštění vody se může stát, že se do potrubí uvolní usazeniny, které mohou zanést ventil WC, filtry a perlátory. Proto vám doporučujeme nejdříve odpustit znečištěnou vodu kohoutkem nejbližším ke stoupačce, dokud nepoteče opět čistá voda.

Vloženo: 30.09.2022
Datum události:
30.09.2022

Vážení sousedé,
gumová clona na kolíku zámku kontejneru na odpad (viz fotografie) je schválně, proto aby bránila zatékání vody do zámku při dešti. Prosíme vás, neodstraňujte ji. Děkujeme vám.
S pozdravem, představenstvo BD Krocínka

Vloženo: 26.03.2022
Datum události:
26.03.2022

Informace o termínu zahájení opravy

Vloženo: 05.10.2021
Datum události:
11.10.2021

Vážení sousedé,
dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, je družstvo povinno zajistit kontrolu a čištění spalinové cesty odborně způsobilou osobou.
Kontrola komínů bude provedena v pondělí 11. 10. 2021 od 8.30 do 15.00hod a v úterý 12. 10. 2021 od 10.00 do 15.00hod.
Při kontrole je třeba umožnit přístup ke komínu i z bytu. Zajištění přístupu do bytu v konkrétním termínu potvrďte laskavě podpisem v seznamu na vstupních dveřích do domu.

Vloženo: 26.06.2021

Vážení sousedé,
zámek kontejneru na odpad je rozbitý - nelze jej odemknout. Při reklamování jeho výměny, kterou mi opakovaně slíbili, mi řekli, že už tu byli dvakrát a pokaždé, když přijeli, tak zámek normálně fungoval. Zřejmě jej někdo zrovna opravil. Prosím, neopravujte zámek a pytel s odpadem nechte ležet vedle kontejneru. Ať se situace neopakuje. Děkujeme vám.

S pozdravem, představenstvo BDK.

Vloženo: 21.04.2021
Datum události:
21.04.2021

Vážení sousedé,
zámek kontejneru na odpad je opět rozbitý a tentokrát nepomohlo ani jeho vyčištění a promazání.
Podruhé v krátké době jsme tedy museli požádat o jeho výměnu. Předpokládáme, že se tak stane v pátek, při svozu odpadu. Pokud se vám nepodaří zámek odemknout, nechte pytel s odpadem na zemi vedle kontejneru.

S pozdravem, představenstvo BDK.

Vloženo: 18.03.2020
Datum události:
15.03.2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který byl Vládou ČR vyhlášen na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a v návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření, je zakázáno konat mj. spolkové akce s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Tento zákaz se vztahuje i na členské schůze a shromáždění delegátů v bytových družstvech, schůze samospráv i shromáždění vlastníků jednotek.

Vloženo: 22.09.2019
Datum události:
02.10.2019

Hezký den,
informujeme vás, že dle oznámení PVK a.s. bude ve středu 2. 10. 2019 od 8.00 do 20:00 hod. přerušena dodávka vody (viz oznámení v příloze).

S pozdravem,

představenstvo BD Krocínka

Vloženo: 10.08.2019
Datum události:
20.08.2019

Hezký den,
informujeme vás, že dle oznámení PVK a.s. bude v úterý 20. 8. 2019 od 8.00 do 20:00 hod. přerušena dodávka vody
(viz oznámení v příloze).

S pozdravem,

představenstvo BD Krocínka

Vloženo: 01.05.2017
Datum události:
17.05.2017

Schůze se bude konat ve středu 17. 5. 2017 od 18.00 hod
v malé zasedací místnosti č. dveří 106 v I. patře nové části radnice Městské části Praha 9, Sokolovské ul. č.324/14.

Program:

 Zpráva o činnosti a hospodaření družstva
 Zpráva kontrolní komise
 Účetní uzávěrka družstva za rok 2016
 Vyúčtování záloh na služby a energie za rok 2016
 Informace o stavu žádosti o směnu pozemků s MHMP
 Diskuze
 Usnesení

Vloženo: 18.04.2016
Datum události:
03.05.2016

Schůze se bude konat v úterý 3. 5. 2016 od 18.00 hod
v malé zasedací místnosti č. dveří 106 v I. patře nové části radnice Městské části Praha 9, Sokolovské ul. č.324/14.

Program:

 Zpráva o činnosti a hospodaření družstva
 Zpráva kontrolní komise
 Vyúčtování záloh na služby a energie za rok 2015
 Informace o stavu žádosti o směnu pozemků s MHMP
 Diskuze
 Usnesení

Vloženo: 29.04.2015
Datum události:
19.05.2015

Pozvánka
na řádnou členskou schůzi BD Krocínka
Schůze se bude konat v úterý 19. 5. 2015 od 18.00 hod
v malé zasedací místnosti č.dveří 106 v I.patře nové části radnice Městské části Praha 9 , Sokolovské ul.č.324/14.

Program:
 Zpráva o činnosti družstva
 Zpráva kontrolní komise
 Vyúčtování záloh na služby a energie za rok 2014
 Pozemky
 Pojištění majetku družstva
 Bezpečnostní situace Na Krocínce
 Diskuze
 Usnesení

Ing. Pavel Šplíchal

Vloženo: 07.10.2018
Datum události:
05.10.2018

Informace PVK a.s. k ceně vodného-stočného od 1. 1. 2018

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687